Insurance for Värmepumpar Stockholm

Insurance for Värmepumpar Stockholm

En värmepump från Värmepumpar Stockholm är en fantastisk komfortsystem för villaägare i södra Louisiana, som har en högre efterfrågan för kylning och avfuktning än uppvärmning, jämfört med kallare norra delarna av landet. Läs vidare om hur dessa system kan leverera överlägsen inomhuskomfort och ger en fin avkastning på investeringen i energibesparingar.

Allt-i-ett System finns att läsa om på www.vmepumparistockholm-bzb.se

  • Värmepumpsystem är som centrala luftkonditioneringsanläggningar med några fler komponenter som vända kylnings cykeln att erbjuda effektiv uppvärmning, i synnerhet i områden med milda vintrar. Denna teknik ger Thibodaux området husägare fördelen med att använda ett system hela året för kylning, avfuktning och värme.
  • Värmepumpar använder principen för kylning för att överföra värmeenergi från en plats till en annan. Värmeenergi flyttar naturligt från en varmare plats till en svalare plats och värmepumpar hantera och manipulera denna naturliga tendens till fullo genom att placera högeffektiv kylmedel genom alternerande tryck- och temperaturförändringar. Detta är den grundläggande hanteringen av kylcykeln:
  • Kompressorn pumpar köldmedium som en varm högtrycksånga till kondensorslingorna utanför hemmet. Båda komponenterna är placerade i samma hölje av metall.
  • Kondensorn kondenserar köldmediet till en varm vätska.
  • En fläkt drar luft över kondensorn från Värmepumpar Stockholm, som utvinner värmeenergi från kylmediet.
  • Köldmediet strömmar till en expansionsventil, och sedan in i inomhus förångaren under lågt tryck.
  • Köldmediet förångas, blir extremt kallt och utvinner värme energi från utomhusluften i hushåll som det dras över spolen av en fläkt.

 • Den kylda luften blåses genom tillförsel ledningarna till hemmets livsrum.
 • Köldmediet strömmar till omkastning ventilen, och tillbaka till kompressorn.
 • (I uppvärmnings cykeln, styr backventilen köld till inomhuspoolen först för uppvärmning av bostäder.)
 • När du handlar för din nya värmepumpsystem, du verkligen vill få ett effektivt system till ett rimligt pris. För att göra detta, lönar det sig att vara förtrogen med kyl- och värmeeffekten betyg, Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER-) och uppvärmning årsvärmefaktorn (HSPF) respektive.
 • SEER- och HSPF betyg är den uppskattade procentandelen kyla och värme för under loppet av deras respektive säsonger, räknade med inmatnings elektricitet för att driva kompressorn och andra elektriska motstånd komponenter. Högre SEER och HSPF siffror innebär högre kyl- och värmeeffektivitet, tillsammans med bättre prestanda och komfort. Försök att välja en värmepump med en SEER rating på 16 eller högre. (Den federala minimi är SEER 13.)

Avkastning på investeringar

 • Med måttliga temperaturer under våra värme månader, är det mer fördelaktigt för ditt hem komfort och energibesparingar lägga större vikt på SEER numret i stället för HSPF nummer, om det blir en faktor mellan system du funderar. För att bestämma detta, fråga din VVS professionella att utföra en kostnadsanalys. En noggrann kostnadsanalys visar två värdefulla bitar av information:
 • Livscykelkostnaden – Livscykelkostnaden för alla system från Värmepumpar Stockholm är total out-of-pocket kostnader för inköp, installation, beräknade reparationer och de beräknade energikostnader för den förväntade livslängden för systemet. Livscykelkostnaden är det verkliga måttet på din investering – inte försäljningspriset.

Avkastning på sysselsatt kapital (ROI) – ROI är en kostnadsjämförelse av två eller flera system, vanligen med olika effektivitet betyg. ROI bestämmer vid vilken punkt dyrare högre effektivitet systemet tjänar tillbaka högre prislappen med månatliga energibesparingar.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *